MENU

Onze werkwijze

Stichting Street Directors is sinds 2021 actief op zoek naar partners (gemeente, wijkcentra, jongerenwelzijn, scholen en bedrijven) en fondsen om jongeren in Nederland de kans te geven om deel te nemen aan hun project.

Het project helpt jongeren om beter te functioneren op school en in de maatschappij.

Jongeren kansen geven en ze leren hun eigen kansen te creëren!

Over ons

Professionele mediamakers (cameramensen, geluidstechnici, editors) en coaches runnen de stichting. Behalve voor hun werk hebben zij oog voor de maatschappij met de focus op jongeren.

Zij leren de jongeren d.m.v het gezamenlijk maken van een documentaire film en diverse educatieve trainingen hun eigen verhaal te vertellen. De jongeren krijgen op hun beurt de kans hun bijzondere kwaliteiten zo maximaal mogelijk te benutten en hun talenten te ontwikkelen. Zij worden zich bewust van hun eigen rol in de maatschappij en gaan een samenwerking aan met buurtbewoners, jongerenwerkers en natuurlijk met de stichting. Op die manier wordt de participatie van jongeren in hun sociale omgeving vernieuwd.

Sociale cohesie versterken

Dit levert een bijzondere documentaire op én een hernieuwde kennismaking van jongeren met hun omgeving. In de filmprojecten tonen relativeren jongeren hun straatcultuur – wat is straatcultuur en waarom ze doen wat ze doen. Daarnaast gaan jongeren als onderdeel van het project het gesprek aan met buurtbewoners, jongerenwerkers, wijkagenten en gemeentemedewerkers. De verrassende conclusie van deze gesprekken is vaak dat de jongeren eigenlijk hetzelfde willen als de buurtbewoners om hen heen; Een goeie buurt waar je fijn & veilig woont,  en jezelf kunt zijn.